Psychoterapia Częstochowa

Indywidualna Gestalt

Psychoterapia Gestalt jest jednym z rodzajów terapii humanistycznej. Celem terapii jest poszerzenie świadomości w obszarze zmysłów, emocji, ciała, myśli i zachowań, co umożliwia dokonywanie istotnych zmian wpływających na jakość naszego życia. Relacja terapeuta – klient oparta na szacunku, życzliwości, otwartości jest podstawą procesu terapeutycznego.

Jest to proces uświadamiania i rozwiązywania osobistych oraz emocjonalnych problemów klienta, który realizuje się poprzez kontakt klienta i psychoterapeuty.

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie cotygodniowych spotkań w wymiarze 50 minut. Spotkania te mają stały termin i stałą godzinę i są prowadzone przez tego samego terapeutę.

Pierwsza sesja ma formę konsultacji i służy sprawdzeniu czy dopowiadam Panu /Pani jako terapeuta. Jest ona objęta całkowita zasadą poufności.

W podejściu Gestalt niezwykle istotnym i ważnym jest jasne określenie celu terapii, możliwość realizacji tego celu oraz zawarcie kontraktu terapeutycznego.

FORMALNY KONTRAKT TERAPEUTYCZNY zawiera:
  1. czas trwania
  2. częstotliwość sesji
  3. odpłatność sesji
  4. tryb odwoływania sesji
  5. odpłatność za odwoływane sesje
  6. kontakt między sesjami
  7. sposób kończenia terapii
  8. zasada dyskrecji
  9. informacje o superwizji terapeuty
  10. informacje o metodzie Gestalt

Certyfikowani psychoterapeuci Gabinetów Gestaltowskich pracują w oparciu o założenia kodeksu etycznego EAGT.

potrzebujesz pomocy
tel. 601 837 309